سرخابی درخشان رنگ سال ۲۰۱۴،۹۳

رنگ سال ۲۰۱۴

مدل تونیک دخترانه رنگ سال ۱۳۹۳مدل تونیک بافتنی ۲۰۱۴مدل مانتو مجلسی ۲۰۱۴

مدل مانتو شیک واندامی ۲۰۱۴مدل مانتو زیبا مجلسی ۲۰۱۴