مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۱۴

مدل لباس مجلسی رنگ سال ۱۳۹۳

مدل لباس مجلسی گیپور ۱۳۹۳